شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

VvVدروغــــکـــارانVvV

اوستا - هات 34 


هیچ انسان پر تجربه ایی خوش آمد گویی دروغـــــــکــــــــــاران را نمیکند ... 

  

قابل توجه دوستان ولایی


Design By : Pichak