شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

آآآآآآآززززاااااددددددد__ی

همه برای آزادی                          

               

                            آزادی برای همه   

*  


Design By : Pichak