شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

VvV سبک vvv

 
 
سبک ...

بی تن پوشی بر تن

بی پاپوشی بر پا

سنگین ...

زنجیرهای سرد بر پا

ریسمان های خار بر دست

شلاق ...شلاق ... شلاق


چگونه آبستن می روم ؟!

پیش از آنکه فارغ شوم ...


*********

پرنده بر شاخه
شاخه بر درخت
درخت بر خاک
خاک بر سینه کوه
کوه ... کوه
آتشفشان که باشی
چه اهمیت دارد
بر دامنه ات لاله های وحشی بروید
یابر فرازت کرکس های تیز چنگال پرواز کنند.

Design By : Pichak