شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

✘✔تا خدا✘✔

شاید دویدن روزمرگی ما باشد...
اما برای تو آرزو شده است...
برای برآورده شدن آرزوی تو،
 دست به آسمان میبریم...
(آزفنداک فراواک - کپی ممنوووع)

Design By : Pichak