شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

عـــــ ــــ ا دتــــــــــــــــ

عــــ ــــ جـــــ ـــــ یـــــ ـبـــــــی

دارم

خـــــــــــ و د مــــــــــ

را

مـــــــــــــ حــــــــــ کــــــــــــــــ مــــــــــــــ

در

آغـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــوشـــــــــــ

مــــ یــــ گــــــ یـــ رم

و

بــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ا زوهــــــــــــ ـــــ ا یــــــــــ مـــــــــــ

را

مـــــــ یـــــــــ بــــــــــــ و ســـــــــــــ مــــــــــــــ ـــــــــــــ  

 

عــــــــــــــ ادتـــــــــــــــــــــــ عـــــــــ جـــــــــ یــــــــ بــــــــــــ یــــ

کــــــه

از

کـــــــــــــــــ ودکــــــــــــــــ یـــــــــــــ

بـــ ا مــــــنــــ

اســـــ تـــــــــــــــ

کاشته شده درشنبه 6 خرداد 1391 ساعت 11:58 ق.ظ باغبان سبز آزفنداک فراواک برگ های سبز (3)

داغ کن - کلوب دات کام


Design By : Pichak