شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

در دلـم آرزوی آمـدن ت مـی میــــــــرد
ومیـان مــــن و تـــو فـاصلـ ـ ـ ـ ـه جـا مـی گیـــرد
مــن در ایـن دشـت جنـون تنهــــــایم
مـن از ایـن فـاصلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـا بیــــــــزارم
و درایـن گستــره ی فـاصلـ ـ ـ ـه هـا مـی میــــــــــرم

مــــن میـــــان شـب و روز
در تـن خشـک زمیــــــن
مــــــــــــــــن میـان صحـرا
و میــــــــــان جنگــــــل
همـــه جـا یکـه و تنهــــا
خستــــــه از جـور زمـان
بـا تنـی خـورده بـه جـان زخمـــــی چنـد
مـی زنـم بانگ کـه وای
هستـــــی ام رفتــــه ببـاد
ضجـــــه ام را کـه شنیــــــــــــد؟!

جـای دل تنـــــگ تـر از مشـت مــن ست
قصـه آمـــــــــــدن ت بـاد هــــواست
بـا تـو بـــــودن دگـرم چـون رویـــــاست
نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـی گیــرد
مـی گشــایم نفســی پنجـــــــــــــــــره را
تـا تمـــامیت تـن خـود را بـه هــــوا بسپــــارم

کاشته شده درپنج‌شنبه 7 مهر 1390 ساعت 01:58 ب.ظ باغبان سبز آزفنداک فراواک برگ های سبز (3)

داغ کن - کلوب دات کام


Design By : Pichak