شـآپـَرَ ڪـــــــِ سَـبــز ِ قـَــفــَســــــــے

ღشبے از درد فراقش رو به میخانـہ نمودم دیدم ازبخت سیا ـہـم در میخانـہ ببستـہღ

♥•★•★•★•♥•★•★•★•♥•★•★•★•♥•★•★•★•♥•★•★•★•♥•★•★•★•
♥ * ♥ *♥ * ♥ * ♥ * ♥ *♥ * ♥ * ♥ * ♥ *♥ * ♥ *♥ * ♥ * ♥ * ♥ *
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
°o°O° °o.o°O°oO ____________________________O°o°O°o.°o°O°o.
oO.o° °o.O0o'.*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ O.o° °o.O°O°o.°o°O°o.
$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
*.°
º
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................★
...................★
...............★
...........★
........★
....★
.★

 ♥       ♥
   ♥
      ♥      ♥
          ♥           ♥
       ♥          ♥
       ♥
      ♥          ♥    ♥
           ♥
               ♥   ♥
  ♥     ♥
   ♥
       ♥     ♥

       ♥          ♥
 ♥       ♥
   ♥
                ♥

کاشته شده درپنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1390 ساعت 07:16 ب.ظ باغبان سبز آزفنداک فراواک برگ های سبز (4)

داغ کن - کلوب دات کام


Design By : Pichak